Urszula Wolska - artystka plastyk

Urszula Wolska (Jędrzejczyk) - artystka plastyk, zajmuje się fotografią, tkaniną, malarstwem i książką artystyczną. Właścicielka prywatnego Muzeum Dawnej Wsi „Domek Tkaczki” w Bliżynie.

W 2007 roku otrzymała roczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a w 2011 r. honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Od pierwszej wystawy w Krakowie w studenckim klubie „Bakałarz” w 1978 roku prezentowała swoje prace na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Uczestniczyła w:

Jej prace znajdują się w prywatnych zbiorach oraz w zbiorach Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i The King St. Stephen Museum na Węgrzech.

Swoje fotografie prezentowała poczas ogólnopolskich wystaw pokonkursowych „Świętokrzyskie w obiektywie”, Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny „Ponidzie, konkurs fotografii krajobrazowej „Między niebem, między ziemią”.

W latach 2007 – 2012 była kuratorem wędrującej wystawy tkanin ludowych „Kolorowy Kod Kultury”.

Należy do Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej - Delegatura w Kielcach oraz Związku Polskich Artystów Plastyków.

W 2012 roku w uzgodnieniu z MKiDN założyła prywatne Muzeum Dawnej Wsi „Domek Tkaczki” w Bliżynie, gdzie organizuje pokazy, warsztaty i lekcje muzealne. Muzeum w roku 2014 otrzymało wyróżnienie za organizację Europejskich Dni Dziedzictwa.

W 2015 roku otrzymała Świętokrzyską Nagrode Kultury I stopnia za organizację Muzeum Dawnej Wsi „Domek Tkaczki” z uwzględnieniem całokształtu działalności.